A mi gazdaságunk a tejelő tehenészetet mindig előtérbe helyezte, elsőként építettünk szakosított szarvasmarha telepet. A szakosított szó azt jelentette a szakmában, hogy a tehén tejtermeléséhez optimális feltételeket kell kialakítani nem csak tartástechnológiában, hanem genetikai, biológiai és takarmányozási feltételekben is.

A mezőgazdaság legösszetettebb szakterülete a tejtermelés, amely annak ismeretén kívül áldozatos munkát is követel.

A négyszázas tehénlétszám pár év alatt hétszázra növekedett, a tejtermelés pedig négyezer literről tízezer literre.

Magyarországon a Holstein Fríz Szövetség aranykoszorús elismerést adományoz minden százezer liter tejterelést meghaladó tehénnek. Nálunk egyszerre két tehén is megkapta az elismerést.

A szarvasmarhatartás főleg a tejelő hosszú távú befektetés, ezért csak lassú, de folyamatos fejlesztésekkel lehet jó eredményeket elérni. Ennek érdekében a legmodernebb istállókat és a hozzá tartozó gépi- és fejőberendezéseket építjük, hogy eleget tegyünk a termelési eredmények javításán túl a környezetvédelmi és állatjóléti elvárásoknak is.Növénytermesztés


Az Uralgó Kft. növénytermesztési ágazata műveli a cégcsoport tulajdonában és használatában lévő közel 2000 ha szántó.

A szarvasmarha ágazathoz mindenáron szükség volt legalább kétezer hektár földterület megszerzésére. A tagjaink részben támogatták, hogy legyen a telepnek takarmánytermelő területe, másrészt pedig a magas ár miatt eladták a szükséges földterületet, így a szálas és tömegtakarmány szükséglet megteremtéséhez a terület adott.

A növénytermesztés főleg silókukoricát, lucernát, és a vetésváltás miatt kalászos gabonát termel. A biogáz közelében lévő közel 1500 ha szántó nyomóvezetékes és csőkútas öntözésre is alkalmas. A biogáz üzemben évente közel százezer tonna 2-3 %-os szárazanyag tartalmú biotrágya is képződik, melyet gazdaságosan csak a közeli táblákra az öntözőrendszeren keresztül lehet kijuttatni. Mivel a kijuttatáshoz a vegetációs és esős időszak, valamint a téli tilalmi időszak miatt csak hat hónap áll rendelkezésre, ezért 6 db, tízezer m3-es tározót építettünk, melyek szigetelt, átfolyás mentes fóliával bélelt építmények. A kiülepedés miatt a kijuttatás előtt a biogáz üzemben szeparáljuk a nyers biotrágyát, mely ez által szilárd anyagoktól mentes lesz. A növénytermesztés jól gépesített, ezért a munkákat optimális időn belül el tudjuk végezni.

A növénytermesztés versenyképességét is a költségtakarékos gazdálkodással lehet megvalósítani. A Debreceni Egyetem Kutató Intézetével és növényvédelmi tanszékével évek óta komoly kutatás folyik a biotrágya és komposzt kijuttatására és legmegfelelőbb hasznosítása érdekében. A jövő nagy lehetősége a precíziós növénytermesztés, mely a következőket jelenti. A kombájnok felszerelik hozammérő berendezéssel, ami a G.P.S. segítségével a betakarítással egy időben részletes hozamtérképet készít a terület terméséről. Minden táblából 3 ha-onként 21 talajmintával részletes talajmintát veszünk, ennek átlaga mutatja a tápanyag kijuttatás mértékét. A műtrágyaszóró, a permetezőgép és a vetőgép a talajminta térkép alapján, táblán belül differenciáltan használja a műtrágyát, növényvédő és gyomirtó szert, és a vetőmagot. Ezzel a módszerrel alkalmazkodni lehet a heterogén talajadottságokra, így felesleges anyagfelhasználás nem történik.

A kijuttatott biotrágya és komposzt önköltségét csökkenteni lehet talajlakó baktérium hozzákeverésével. Ezek a pillangósokhoz hasonlóan a levegő nitrogénjét kötik meg, a talajban megkötött P2O5-öt tudják feltárni. Egy hektárra 70 kg többlet nitrogént lehet így a talajba juttatni, ami költségmegtakarítás.

A számottevő állattenyésztés miatt az Uralgó Kft. működteti a takarmánykeverő és lucernaszárító üzemeket. Az eredeti keverőüzemet 1996-ban építettük. Mivel azelőtt nem volt takarmánykeverőnk, nehezen tudtuk garantálni a takarmány minőséget, a jó önköltséget. Az elkészült üzem lehetővé tette, hogy megtanuljuk a takarmánygyártás fortélyait és kialakítsuk az iparszerű takarmánygyártás feltételit. Az ezredforduló piaci versenye további fejlesztés igényelt, hisz a meglévő technikával nem tudtunk versenyképesen termelni, ezért 2006-ban egy vadonatúj takarmánykeverő üzemet építettünk. Ez teljesen számítógép által vezérelt és a legeredményesebb takarmányt tudja legyártani.

A keverő üzemet és lucernaszárító üzemet Kerekes Miklós vezeti, aki végigirányította az új üzem megépítését és beüzemelését. Miklós fiatal, nagy családos, dinamikus ember, aki büszke családjára és érzékeny a munkájára. Nagy érték van a kezelésére bízva, amit elsősorban a megbízhatóságával érdemelt ki.

Üzemünk egy pontosan felépített vertikum fontos láncszeme. A láncszemek:

  • takarmány-felvásárlás ,szárítás, raktározás (szárítóüzem raktárak)
  • takarmánykeverés (takarmánykeverő)
  • broilernevelés (broiler telepek)
  • broiler feldolgozás, értékesítés ( broiler feldolgozó)
  • vágóhídi, telepi hulladékmegsemmisítés (Biogáz üzem)
  • biogázi melléktermék (növénytermesztés).